Welkom op de website van EHBO Vereniging Noordeloos e.o.

De vereniging is opgericht op 01-10-1952 en bestrijkt Noordeloos, Hoornaar en Hoog-Blokland. De vereniging heeft momenteel een grootte van ongeveer 40 enthousiaste leden. De vereniging heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Het doel van de vereniging is tweeledig:

Rabobank Clubkascampagne

De Rabobank Clubkascampagne gaat weer van start! Dit is een initiatief van de Rabobank om verenigingen financieel te steunen.

De opzet van de clubkascampagne is als volgt: Er is een bepaald bedrag beschikbaar gesteld door de Rabobank die verdeeld gaat worden onder de verenigingen die zich voor de campagne hebben opgegeven. Personen die lid zijn van de Rabobank kunnen hun stem uitbrengen op de diverse verenigingen, waarna het bedrag onder de verenigingen wordt verdeeld naar rato van de stemmen.

Subscribe to EHBO Noordeloos RSS