Cursusaanbod

Huidig cursusjaar (2017-2018):

- Vervolgcursus EHBO
Deze cursus beslaat 10 avonden in het winterseizoen 2016-2017 en kan alleen gevolgd worden als men in het bezit is van een geldig diploma EHBO. Deze cursus is er op gericht om de EHBO-er competent te houden en verdiepende stof aan te bieden.

- Eerste Hulp Aan Kinderen (EHAK) - startcursus
Dit betreft de startcursus Eerste Hulp Aan Kinderen en beslaat 2 avonden. In deze cursus komen de basisbeginselen EHBO aan kinderen aan bod inclusief reanimatie (Basic Life Support).
Deze cursus wordt niet afgesloten met een examen. De cursus kan vervolgens met één avond per 2 worden herhaald om deze geldig te houden.
Data: 8 mei 2017 en 15 mei 2017
Aanvangstijd: 19:00
Locatie: Sportzaal De Smidse Berg, J.A. van Vurenstraat 1a, Noordeloos

- Reanimatie voor niet-gediplomeerden
Deze cursus is bedoeld voor personen die niet in het bezit zijn van een geldig diploma EHBO. De cursus beslaat het kunnen verlenen van reanimatie (BLS) inclusief gebruik van een AED bij de reanimatie.

Volgend cursusjaar (2018-2019)

- Startcursus EHBO
Deze cursus beslaat ongeveer 12 avonden en geeft u de basisvaardigheden mee voor het kunnen verlenen van EHBO. Dit beslaat het aanspreken, diagnostiseren en behandelen van ziektebeelden en verwondingen, alsmede het inschakelen van, en overdragen van een slachtoffer aan de professionele hulpverlening. Medische voorkennis is voor deze cursus niet vereist. Aan het einde van het seizoen wordt de cursus afgesloten met een examen, die bij goed gevolg resulteert in een diploma dat geregistreerd staat bij Het Oranje Kruis. Voor verdere informatie kunt u een mailtje sturen aan secretariaat@ehbo-noordeloos.nl