Contact

Het aanvragen van EHBO bij een evenement
Zie tabblad 'Evenementen'

Algemene vragen
Voor vragen van algemene aard of voor vragen betreffende het cursusaanbod en lidmaatschap van de vereniging kunt u contact opnemen met:

Naam EHBO-vereniging Noordeloos e.o.
Email secretariaat@ehbo-noordeloos.nl
RSIN/fiscaal nummer ANBI 819787565
Postadres Dorpsweg 142
4241LC Arkel

De overige emailadressen staan vermeldt op het tabblad 'Bestuur'.