Evenementen

Als EHBO-vereniging ondersteunen we graag bij evenementen zoals schaats-, wieler-, en hardloopevenementen evenals jaarmarkten, braderieën en andere openbare evenementen. Voor deze ondersteuning bij uw evenement vraagt de EHBO-vereniging normaalgesproken een tegemoetkoming in de kosten van ongeveer € 25,- per dagdeel, ongeacht de hoeveelheid materiaal die wordt gebruikt. Voor grote evenementen die een onevenredige inspanning van de vereniging vragen kan hiervan worden afgeweken. Deze vergoeding komt ten bate van de vereniging; verenigingsleden staan op deze evenementen als vrijwilligers en krijgen hier geen vergoeding voor.

Onze vereniging heeft een kleinschalig en regionaal karakter. Dit betekent dat de capaciteit qua hulpverlening beperkt is en dat het kan voorkomen dat we uw evenement door andere evenementen die gelijktijdig vallen, niet van voldoende ondersteuning kunnen voorzien. Ook behouden we ons het recht voor om aanvragen te weigeren die niet binnen de regio vallen waaraan we normaalgesproken bijdragen leveren.

Voor het aanvragen van EHBO bij uw evenement kunt u het onderstaande aanmeldingsformulier gebruiken. U kunt het ingevulde formulier per email richten aan evenementen@ehbo-noordeloos.nl

pdf documents: