Bestuur

De bestuursleden vervullen hun functie op vrijwillige basis en krijgen geen vergoeding voor de werkzaamheden die zij verrichten. Onkosten worden, mits vooraf overlegd en goedgekeurd door het bestuur, wel vergoed door de vereniging.

 

 

Bestuursfunctie Naam Emailadres
Voorzitter Marjan Goosens voorzitter@ehbo-noordeloos.nl
Secretaris Pieta en Peter Kortlever secretariaat@ehbo-noordeloos.nl
Penningmeester Emmy den Hartog penningmeester@ehbo-noordeloos.nl
Algemeen lid Esther van de Vlist evenementen@ehbo-noordeloos.nl
Algemeen lid Willem Klop admin@ehbo-noordeloos.nl