Bestuur

De bestuursleden vervullen hun functie op vrijwillige basis en krijgen geen vergoeding voor de werkzaamheden die zij verrichten. Onkosten worden, mits vooraf overlegd en goedgekeurd door het bestuur, wel vergoed door de vereniging.

 

 

Bestuursfunctie Naam Emailadres
Voorzitter Marjan Goosens voorzitter@ehbo-noordeloos.nl
Secretaris Esmiralda de Jongh secretariaat@ehbo-noordeloos.nl
Penningmeester Emmy den Hartog penningmeester@ehbo-noordeloos.nl
Algemeen lid Jannie de Jongh evenementen@ehbo-noordeloos.nl
Algemeen lid Willem Klop  webmaster Icon - Download webmaster Icon 1636951 | Noun Project admin@ehbo-noordeloos.nl