Aanvragen EHBO bij uw evenement

Als EHBO-vereniging ondersteunen we graag bij evenementen zoals schaats-, wieler-, en hardloopevenementen evenals jaarmarkten, braderieën en andere openbare evenementen. Voor deze ondersteuning bij uw evenement vraagt de EHBO-vereniging normaalgesproken een tegemoetkoming in de kosten van ongeveer € 27,50 per dagdeel, ongeacht de hoeveelheid materiaal die wordt gebruikt. Voor grote evenementen die een onevenredige inspanning van de vereniging vragen kan hiervan worden afgeweken. Deze vergoeding komt ten bate van de vereniging; verenigingsleden staan op deze evenementen als vrijwilligers en krijgen hier geen vergoeding voor.

Onze vereniging heeft een kleinschalig en regionaal karakter. Dit betekent dat de capaciteit qua hulpverlening beperkt is en dat het kan voorkomen dat we uw evenement door andere evenementen die gelijktijdig vallen, niet van voldoende ondersteuning kunnen voorzien. Ook behouden we ons het recht voor om aanvragen te weigeren die niet binnen de regio vallen waaraan we normaal gesproken bijdragen leveren.

Voor het aanvragen van EHBO bij uw evenement kunt u het onderstaande aanmeldingsformulier gebruiken.

 

 

Voorwaarden tot het verkrijgen van EHBO-assistentie

 1. De aanvraag dient ten minste 30 dagen voor het te houden evenement te worden ingediend. Liever nog enkele weken/maanden eerder.
 2. De aanwezige EHBO-ers zijn voorzien van het benodigde verbandmateriaal en een AED.
 3. EHBO-vereniging Noordeloos bepaalt, in overleg, het aantal EHBO-ers afgestemd op de risicofactor van het te organiseren evenement.
 4. De organiserende vereniging draagt zelf zorg voor het eventuele vervoer naar arts of ziekenhuis.
 5. EHBO-Noordeloos kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei kosten betreffende de hulpverlening.
 6. Tijdens de assistentie verzoeken wij u om de dienstdoende EHBO-ers te voorzien van drinken. U dient verder te zorgen bij overschrijding van de middagpauze (12.00 uur) voor een lunchpakket en bij overschrijding van 18.00 uur voor een maaltijd.
 7. Dienstdoende EHBO-ers dienen vrij de plaats van het evenement te kunnen betreden of verlaten.
 8. Bevelen gegeven door de aanwezige EHBO-ers bij een ongeval dienen te worden opgevolgd.
 9. Per dagdeel vragen wij een donatie/vergoeding van € 27,50
  Deze kan worden overgemaakt op bankrekeningnummer: NL26RABO0346316359 t.n.v.
  EHBO- vereniging Noordeloos. Er mag ook contant worden afgerekend.

 

Aanvraagformulier